Det är lättare att lista ut vad “sam” står för.

Samspel
Samtidigt
Samma sak
Samlag
Samelsurium
Samtal
Samråd

Sam måste alltså stå för något där fler än en part är inblandad.

Men var kommer Same in i bilden? De är ju inte särskilt många…