Jag cyklar hem, på ORM-cykelvägen…

Jag cyklar, cyklar, cyklar och cyklar.
Jag cyklar, cyklar, cyklar och cyklar.

Hjälp! En orm på vägen!
Nej, det var visst bara en utdragen skogssnigel.

Jag cyklar, cyklar, cyklar och cyklar.
Jag cyklar, cyklar, cyklar och cyklar.

Hjälp! En slingrande lång orm på vägen!
Ohh, det var visst bara en krokig gren.