Av totalt 26 böcker som jag vill köpa på rean hittar jag bara sex stycken som är billigast på Bokia. Resten ligger bättre till på Adlibris, och många av de billiga böckerna på Adlibris är inte ens reaböcker.

Jag har räknat ut att jag skulle spara 342 kr om jag köpte de böcker jag vill ha på Adlibris i stället för på Bokia. Jag har däremot undvikit att räkna ut vad alla böcker kostar. Ibland är det bättre med en låg ”need-to-know”-nivå.