Jag ringer hem och stämmer av läxläget med Guldgossen. Han inrapporterar engelska verb och en ny franskaläxan.
-Men franskan är lätt. Vi ska bara alfabatera vårt namn.