Under flera kvällar har jag hjälpt Guldgossen med en inlämningsuppgift i SO. Uppgiften var att skriva en skönlitterär text på minst en A4-sida där en person från Mesopotamien reser till Egypten eller tvärt om. I texten ska man påvisa skillnaderna för män, kvinnor och barn mellan länderna.

Vi har haft det svårt, Guldgossen och jag. Visserligen var Guldgossen snabbt klar med ramen, själva berättelsen, men det var svårt att hitta skillnader länderna emellan. Böckerna vi haft tillgång till har lämnat olika besked och det enda vi egentligen kunnat spinna på är att kvinnor verkar haft det en aning bättre i Egypten än i Mesopotanien. För övrigt är de två länderna väldigt lika. De verkar ha kommit ungefär lika långt i utvecklingen. De har båda fått fram ett skriftspråk, är duktiga på astronomi, använder sina stora floder för att bygga dammar och bevattningskanaler som får jordbruket att blomstra. Religionen är oerhört viktig och kungen är högste religiöse ledaren. Samhällsstrukturen med en ytterst liten överklass, en ganska liten medelklass och en stor underklass ser likadan ut.

I går kom Guldgossen hem och berättade att läraren gett dem uppskov med uppgiften till på onsdag. Och tur är väl det, för nu har vi läst instruktionen till inlämningsuppgiften lite bättre. I texten ska framgå skillnader och likheter mellan länderna.