Jag fortsätter klottra lite.

Härnäst på tur står en teckning som ska ha Dalaanknytning. (Det är alltså inte den på bilden ovan.)
Vad förknippar du med Dalarna?