Det finns många ord som är förvillande lika med bara en liten bokstav som skiljer dem åt.

Hur särskiljer man till exempel orden särskild och särskiljd.

Och visst är det något särskilt med ordet särskiljd!