För att få en fungerande relation handlar det ofta om att mötas på halva vägen, att gå halva vägen var.

Jag tror inte det räcker.

För att försäkra sig om att få en fungerande kärleksrelation gäller det att vara beredd att gå hela vägen.
Hela vägen var.

Först då möts vi verkligen på halva vägen, och med öppna hjärtan och famnar.

Den som varit beredd att gå hela vägen blir glatt överraskad när hon möter sin frände innan hon når fram.
Den som varit beredd att gå hela vägen mäter inte stegen fram till mitten.
Den som varit beredd att gå hela vägen värnar inte om sitt revir.

Jesus är återigen ett bra exempel.
Han gick hela vägen.
Utan att veta om jag kommer ta ett enda steg för att komma Honom till mötes.

Det är kärlek det!