Det sägs att det då inte är de förnöjsamma som ska förändra världen.
Det är sant… men vi kan göra mycket nytta ändå.