Häromkvällen tänkte jag på vilken
otrolig lyskraft ett enda litet ljus har. Vi tände ett ensamt ljus i
ett av rummen här hemma och det lyste upp hela rummet.
En enda liten
flämtande låga har förmåga att göra en oerhörd skillnad.

Tänk
på vad som händer om du sitter i ett mörkt rum och så gläntar du
på dörren till ett upplyst rum. Genast syns en strimma av ljus som
tränger sig in genom den där dörrspringan.
Men vad händer om
du sitter i det upplysta rummet och öppnar dörren till ett
nedsläckt rum? Har du någonsin sett en strimma mörker som letar
sig in i ditt ljusa rum?

Nej, ljuset har makt över mörkret
men mörkret har ingen makt över ljuset.

Det är därför du ska
välja ljuset som din ledstjärna. Och den bästa ledstjärnan är
Guds ord.
Med Bibeln som ljuset på din stig behöver du aldrig vara
rädd att inte se stigen. Och stigen är vägen hem till Gud och det
eviga ljuset.