Det heter överdrift, att ta till i överkant och att överdriva.
Det heter underdrift, att ta till i underkant MEN INTE att underdriva.

Varför är det så?