Om du börjar att sjunga en visa
ska du se att du strax får en vän
som vill sjunga med dej.
Länge dröjer det ej
förrns det kommit ännu en.
Och så blir man en växande skara
och man känner sig lycklig och fri.
Och man önskar att alltid få vara just där –
det finns sång och musik.