Visst finns det ett uttryck som heter “Mellan hägg och syrén.” Som syftar på en tid på våren.

Under flera års tid har jag försökt utröna exakt när den tiden inträffar. Det logiska borde ju vara att det gäller någon vecka, eller i alla fall några dagar från det att häggen blommat över tills dess syrénerna börjar blomma.

Men den tiden finns inte.
I onsdags förra veckan blommade syrénträdet vid den där villan på den där gatan som jag passerar varje dag.
Och i torsdags slog häggen ut, den som bildar bullerdämpare tillsammans med fläder och andra buskträd alldeles i närheten av vårt bostadsområde.

Om man vänder på det och säger “mellan syrén och hägg” så skulle det i så fall innebära en magisk natt mellan onsdagen och torsdagen förra veckan.
Kan det vara så att de senaste två årens långa vintrar har fått våren att lägga in en överväxel så att allt händer samtidigt?