Satt hemma hos goda vänner under trevligt samspråk i går kväll. Plötsligt ringer mobilen. Displayen visar ett okänt nummer. ”Försäljare” tänker jag luttrat och svarar med min yrkesröst:
-Zäta Zettervall!
-Hwar do Pijerr Samwel… dajr?
-Ursäkta, vad sa ni?
-Ejir Pjeierr Sauwelsn dieir?
-Kan du tala svenska?
Grötigt och mycket irriterat: -Däit jör ja jue för x*~~+?*

-Jaha, är det skånska!

Kapitulerande: -Ja, å ja undrar om du har Per Samuelsson där?
-Nej, då har du ringt fel.