I dag har lilla Svalan hållit sitt första föredrag i skolan. Uppdragen var att ta med sig någonting hemifrån att visa upp och prata kring. Det skulle vara något med stor betydelse för föredragshållaren. Tidsramen för föredraget var satt till en kvart.

Lilla Svalan tog med sig Flammy. Det är en gosig apa som hon fick av brandkåren när vi gick på grund i Dalslands Kanal för fyra år sedan.

Lilla Svalans föredrag var ganska genomarbetat. Efter att hon väl bestämt sig för ämnet har hon gått igenom gamla bilder, valt ut lagom många och sedan dikterat sin föreläsning för mig. Jag har skrivit ner den och sedan har hon övat, rättat till sådant som inte låtit riktigt rätt, lagt till lite fakta om kanalen, övat igen och även hållit föredraget på prov för mig, med bildvisning och allt. Vi klockade det till 12 ½ minut och var överens om att det var rimligt.

Eftersom jag är en stolt moder kommer jag strax lägga upp lilla Svalans föredrag här på bloggen.

Genomförandet blev enligt min dotter en succé. Hon fick till och med applåder.
Jag frågade inte om alla elever får applåder.
En förälders viktigaste uppgift är att förse sin avkomma med tillräckligt mycket självförtroende för att den ska klara sig på egna ben en vacker dag.