När jag gick min lunchpromenad fick jag se två nya vårtecken.

27. Ett av de sex stora magnoliaträden vid Iqbals torg har börjat veckla ut sina ludna knoppar och flaggar vitt för våren.

28. Kommunalarbetare i gula signalfärger planterar penséer i nyfräst jord kring rådhuset.