Hur kan jag bli så paltkomig efter en lunch som utgjordes av ett kokt ägg?